Alle berichten van admin

VVD: Pauze vergunningafgifte aardwarmte

De VVD in de Staten van Noord-Holland wil een pauze inlassen bij het afgeven van vergunningen voor boringen naar aardwarmte. In antwoorden van het provinciale bestuur op Statenvragen van de VVD wordt het beeld bevestigd dat de veiligheids- en milieu risicos van geothermie nog niet goed in beeld zijn.

In 2050 wil het provinciebestuur dat 23% van de totale warmteproductie voor huizen en bedrijven via geothermiebronnen wordt opgewekt. Bij de omschakeling naar alternatieve, duurzamere energiebronnen is aardwarmte, ook volgens de VVD, een belangrijke oplossingsrichting. Het Staatstoezicht op de Mijnen heeft in mei echter aangegeven meer onderzoek te willen doen naar de risico’s van dit type boringen. Zij geven aan dat er nog teveel onduidelijkheid is over de gevolgen. Die onduidelijkheid kan ook het provinciale bestuur naar uit de antwoorden blijkt, niet wegnemen.

“Totdat die risico’s door het SodM beter in kaart zijn gebracht, vinden wij het daarom verstandig besluitvorming op vergunningaanvragen voor boringen in Alkmaar, Den Helder, Haarlem, Middenmeer, Midwoud/Hoorn, Noord-Holland Noord en Velsen aan te houden. We zullen de VVD Tweede Kamerfractie voorleggen de minister van Economische Zaken hierop te bevragen. De minister gaat namelijk over deze vergunningsaanvragen. Zodra duidelijk is dat opwekking echt veilig kan, kunnen de vergunningen dan gewoon verleend worden”, aldus Wiesehahn.

Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland geeft in de antwoorden aan de wens voor meer onderzoek met de VVD te delen. In eerste instantie zal wat het college betreft de focus liggen op de Metropoolregio Amsterdam (MRA), aangezien in dat gebied weinig bekend is over de ondergrond. De provincie zegt hierin het voortouw te nemen.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedintumblrmailby feather

Noord-Holland bindt de strijd aan met blauwalg

Op verzoek van de VVD Noord-Holland maakt Gedeputeerde Staten extra geld vrij om blauwalg in zwemwater te bestrijden. Dat werd vandaag duidelijk bij de algemene beschouwingen in de Staten van de provincie Noord-Holland. VVD gedeputeerde Cees Loggen werkt aan een subsidieregeling waarin 150.000 euro beschikbaar is voor dit doel.

“Blauwalg vormt steeds vaker een bedreiging voor de gezondheid van recreanten die een duik nemen in bijvoorbeeld de Haarlemse Veerplas of het Amstelmeer in de Kop van Noord-Holland. Het verstiert het zwemplezier van honderdduizenden mensen. Maar ook recreatie- en horecaondernemers raken er klanten door kwijt. Deze toezegging is goed nieuws dus. Hier maakt onze fractie zich al een paar jaar hard voor”, aldus vicefractievoorzitter Marco Wiesehahn.

Samen met Rijkswaterstaat en de waterschappen staat de provincie aan de lat voor de kwaliteit van zwemwater. Blauwalg in zwemwater kan leiden tot huidirritatie en andere gezondheidsrisico’s. De VVD fractie heeft de problematiek in 2015 geagendeerd.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedintumblrmailby feather

Noord-Holland gaat schoon recreatief varen stimuleren

De provincie Noord-Holland gaat, op voorstel van de VVD, schoon en duurzaam varen stimuleren. Dat blijkt uit een Statenbrief waarin het provinciebestuur aangeeft 500.000 euro vrij te maken voor het sloepennetwerk en duurzaam varen in Noord-Holland. Als de stimuleringsmaatregel succesvol is, kan de regeling worden uitgebreid.

“De VVD fractie is blij met het geld voor duurzaam varen. De VVD vindt het belangrijk dat ondernemers in de plezier- en recreatievaart gesteund worden bij het verduurzamen van hun vloot. We hebben er bij de behandeling van de kaderbrief in juli om gevraagd en nu is het geld al door VVD gedeputeerde Cees Loggen gereserveerd voor dit doel. Dat is goed nieuws”, aldus vicefractievoorzitter van de VVD Statenfractie, Marco Wiesehahn.

De provincie Noord-Holland gaat nu de regeling uitwerken zodat de juiste doelgroepen in beeld zijn en de regeling succesvol uitgevoerd kan worden.

 

 

 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedintumblrmailby feather

Verduurzaming winkelcentra onder de loep

De provincie Noord-Holland gaat bekijken wat zij kan doen om winkelcentra in Noord-Holland te helpen verduurzamen. Die toezegging deed gedeputeerde Bond tijdens een debat dat afgelopen maandag in een commissievergadering van Provinciale Staten. De VVD had hier, in samenspraak met het CDA, om gevraagd. Het onderzoek naar verduurzamingskansen moet onderdeel uit gaan maken van een groter pakket aan maatregelen om verloedering van winkelcentra in Noord-Holland tegen te gaan.

“We weten dat het nieuwe kabinet een stevige klimaatagenda gaat uitrollen waar alle Noord-Hollanders hun steentje aan bij moeten gaan dragen. Voor veel winkeliers in onze provincie zal het moeilijk zijn de extra kosten die daarmee gepaard gaan, op te vangen. Veel MKB-ers leven immers al van een minimaal inkomen, wat verduurzaming van hun winkels in de weg staat. Dus wil de VVD winkeliers helpen die verduurzamingsslag te gaan maken. De gedeputeerde gaat nu op ons verzoek kijken wat de provincie hier kan betekenen. Dat is een goede eerste stap”, aldus woordvoerder economie en vicefractievoorzitter Marco Wiesehahn.

“Dus wil de VVD winkeliers helpen die verduurzamingsslag te maken”

In de bewuste commissievergadering deed Gedeputeerde Staten een voorstel om werk te maken van  de herstructurering van winkelgebieden. Leegstand en verloedering maakt het volgens verschillende gemeenten en winkeliers noodzakelijk dat er een regionale aanpak komt  en zo die ontwikkeling tegen te gaan. De provincie zet primair in op kennis over herstructurering van winkelcentra delen, samenwerkingsverbanden tussen winkeliers helpen opbouwen en onderzoeksgeld ter beschikking stellen. Daar is nu dus ook het thema verduurzaming van winkelcentra aan toegevoegd.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedintumblrmailby feather

Interview uit nieuwsbrief recreatie 2050: “Ik ben wekelijks in het groen”

Ik ben echt wekelijks buiten in het groen. Ik ben een geboren Amsterdammer maar woon sinds 2013 in Haarlem. Ik ben daarom vaak te vinden in de Kennemerduinen om lekker een stuk te fietsen of te zwemmen in één van de bijzondere duinmeertjes die dit natuurgebied rijk is. Maar ik ga ook met vrienden of mijn familie naar festivals in het groen.

Deze zomer hebben we bijvoorbeeld nog een fantastische dag gehad in het Amsterdamse bos bij “A day at the park”.  Er worden echt veel mooie evenementen georganiseerd in het Noord-Hollandse recreatiegebieden waar ik graag zo nu en dan ga kijken.

Als geboren Amsterdammer kan ik uit ervaring spreken dat het groen in en om de stad, Amsterdammers de kans biedt even aan het jachtige leven van alledag te ontsnappen. Die ruimte is erg belangrijk om je weer op te kunnen laden voor een nieuwe werkweek. En die ontspanning kan voor iedere Amsterdammer weer anders zijn. Fietsen, wandelen, hardlopen, een paar uurtjes vissen langs de Amstel of een bezoek aan een gezellig festival in het Twiske. Het kan allemaal en dat maakt Amsterdam ook tot een echt leefbare creatieve metropool.

Maar er zijn natuurlijk meer plekken in de provincie waar ik op gesteld ben. Er zijn 2 recreatieplekken die er uitschieten. Enerzijds het recreatiegebied Spaarnwoude met de Veerplas in Haarlem, omdat het voor Haarlemmers een heerlijke groene uitlaatklep biedt. Anderzijds voel ik me vanwege mijn Amsterdamse jaren erg verbonden met het groengebied Amstelland. Ik denk met plezier terug aan het fietsen of hardlopen langs de Amstel en soms mijmer ik over vroeger, toen we een lekker broodje kroket aten met opa en oma op één van de terrassen van Ouderkerk. Dat blijft je wel bij, ja.

Vanuit mijn rol als Statenlid kijk ik ook met andere ogen naar de recreatiegebieden. Bijvoorbeeld over het beheer en onderhoud. Dat gaat natuurlijk niet vanzelf. Veel Noord-Hollanders staan daar niet bij stil en dat is ook logisch. Maar omdat het, zeker in de metropoolregio Amsterdam, om schaarse grond en ook veel geld gaat, zijn er veel belangen mee gemoeid. Het recreatieschap zorgt voor een gedeelde bestuurlijke afweging van die belangen. De huidige structuur van recreatieschappen is daarbij wat de VVD Noord-Holland betreft zeker niet heilig. We zijn structureel op zoek naar betere modellen om alle recreatiegebieden zo zelfredzaam mogelijk te maken. Daarbij vindt de VVD dat ook goed gekeken moet worden naar kansen om de bestuurlijke synergie te bevorderen. Dat kan kosten besparen en de slagvaardigheid vergroten.

Het beheer en onderhoud van alle recreatiegebieden in Noord-Holland kost dus veel geld. Dat is op zichzelf geen probleem zolang het maximale gedaan wordt om het beheer en onderhoud te bekostigen uit de revenuen van het betreffende recreatiegebied. Dat is nu helaas niet zo. Er moet steeds overheidsgeld bij. En dat terwijl commerciële kansen voor ondernemers nu nog te vaak stuklopen op ontbrekend bestuurlijk draagvlak of onduidelijke natuurregelgeving. De conferentie moet wat de VVD Nood-Holland betreft, helpen om bij alle raden en Staten de urgentie te agenderen de juiste balans te vinden tussen natuur, recreatie en ondernemerschap zodat we tot duurzaam financieel gezonde recreatiegebieden kunnen komen.

Voor alle raadsleden die portefeuilles beheren die raken aan recreatie, toerisme, landbouw en natuur is deze conferentie goed om bij te wonen. Het gaat om belangrijke groengebieden die jaarlijks voor meer dan 5 miljoen mensen ruimte voor ontspanning bieden. Uiteraard is er ruimte voor groei en dus is het goed om samen, vanuit de verschillende disciplines en uit de verschillende regio’s te kijken naar waar kansen liggen. Kansen voor recreatie en toerisme, maar ook kansen voor natuurontwikkeling.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedintumblrmailby feather

VVD: Steun voor glasvezelplannen in Noord-Hollands buitengebied

Met steun van de VVD heeft de provincie Noord-Holland concrete voorstellen gedaan om de aanleg van glasvezel in het buitengebied van Noord-Holland mogelijk te maken. Door de provinciale steun kunnen lokale samenwerkingsverbanden de aanleg van een glasvezelnetwerk nu makkelijker financieren. De liberalen houden echter zorgen over het gebrek aan een helder plan op versterking van het hele Noord-Hollandse digitale netwerk.

Maandag sprak de provinciale volksvertegenwoordiging met CDA gedeputeerde Jaap Bond over de glasvezelplannen van de provincie. VVD woordvoerder Marco Wiesehahn kijkt met gemengde gevoelens terug op het debat.

“Enerzijds ben ik echt heel blij dat de provincie mensen die wonen en werken in het buitengebied ondersteunen gaat om een echt goede internet aansluiting te krijgen die toekomstvast is. Wij zijn ook de eerste geweest die zich hier in provinciale staten hard voor maakte. Maar met het oog op de toekomst willen we ook een plan hebben voor aanpak van de minder goede internetverbindingen van woningen, ziekenhuizen, scholen en bedrijven in de rest van Noord-Holland. En zo een plan ligt er, ondanks een unanieme oproep van de Staten, nog steeds niet. En dat vind ik wel een gemiste kans”, aldus Wiesehahn.

Om nog verdere vertraging van lopende glasvezelprojecten in het buitengebied te voorkomen heeft de VVD nu ingestemd met de door gedeputeerde Bond voorgestelde aanpak.

Wiesehahn: “We zijn in ieder geval blij dat de aanleg van glasvezel in het buitengebied nu ook door het provinciebestuur serieus genomen wordt. Met garantstellingen en 5 miljoen euro voor glasvezel in het buitengebied is een eerste goede aanzet gegeven. Wat ons betreft een goede eerste stap op weg naar versterking van het digitale netwerk met glasvezelaansluitingen voor zoveel mogelijk mensen in heel Noord-Holland, want dat is ons einddoel”.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedintumblrmailby feather

Blauwalg in Noord-Hollands zwemwater op de korrel

De VVD wil dat blauwalg het zwemplezier van Noord-Hollanders zo min mogelijk bederft.  Uit provinciaal onderzoek blijkt nu dat 29 zwemwaterlocaties in Noord-Holland vaak blauwalg problemen hebben. Het gaat om onder andere de Veerplas in Haarlem, de Sloterplas in Amsterdam en het Strand van Luna in Alkmaar.

Mensen kunnen ziek worden van zwemmen in water met blauwalg. Daarom vroeg VVD woordvoerder economie, energie en cultuur Marco Wiesehahn in 2015 de Gedeputeerde Staten van Noord-Holland te onderzoeken wat er aan de blauwalg overlast gedaan kan worden. Dat onderzoek, uitgevoerd door Sweco, is onlangs gepubliceerd.

“Ik ben blij met het rapport. Het rapport biedt een aantal oplossingsrichtingen die kansrijk zijn bij de aanpak van blauwalg. De provincie gaat hier, in samenspraak met gemeenten en de waterbeheerders, werk van maken. Dat vindt ook de VVD belangrijk en we kijken dus uit naar de concrete voorstellen van het college. Het gaat immers om de gezondheid en het recreatieplezier van miljoenen mensen”, aldus Wiesehahn.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedintumblrmailby feather

plan voor betaalbaar zwemmen en dansen in het groen

De VVD heeft samen met de PvdA, D66 en het CDA de Noord-Hollandse bestuurders opgeroepen een plan te maken om recreëren in het groen rond Amsterdam en Haarlem betaalbaar te houden. Er is steeds minder geld voor het beheer en onderhoud van recreatiegebieden zoals Spaarnwoude en de Gaasperplas. Een slim plan is nodig om de recreatiegebieden op orde te houden zonder belastingen te verhogen, vinden de liberalen.

De partijen vragen in een motie de nieuwe gedeputeerde Adnan Tekin (PvdA) om de overheden die samenwerken in de Metropool regio Amsterdam een plan voor te leggen. Volgens de coalitiepartners moet dat plan voorzien in een grotere betrokkenheid van gebruikers en ondernemers bij de gebieden. Ook willen de partijen dat het college een voorstel doet om kansen op commerciële inverdien effecten door bijvoorbeeld dansevenementen goed in kaart brengt. Tot slot moet er ook duidelijkheid komen over de grens tussen natuur- en recreatiegebied.

Een ruime meerderheid van Provinciale Staten heeft de motie gesteund. Het college van gedeputeerde Staten van Noord-Holland is nu aan zet. De Staten verwachten in de loop van 2017 een concreet plan voorgelegd te krijgen.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedintumblrmailby feather

Minder overheid in Noord-Hollands cultuurdomein

Een kleine wendbare overheid die zich richt op haar kerntaken en meer ondernemerschap. Daar strijdt de VVD voor, ook in de Provincie Noord-Holland. In het door de provincie gevoerde cultuurbeleid is die lijn heel herkenbaar terug te zien. De VVD heeft zich hard gemaakt voor een goed cultureel voorzieningenniveau, maar dan wel voor minder belastinggeld.

Over deze periode van 4 jaar 2017 – 2020 heeft het college op voorspraak van de VVD 6 miljoen euro minder begroot voor cultuurbeleid. Tegelijkertijd hebben we wel met elkaar geborgd dat de provincie haar taken bij monumentenbeheer, onderhoud van de culturele infrastructuur en behoud van het Noord-Hollands cultuurlandschap goed kan blijven vervullen. Daarnaast is meer ondernemerschap de norm geworden voor de in dit domein actieve instellingen. Een mooi liberaal resultaat

Facebooktwittergoogle_pluslinkedintumblrmailby feather

VVD: Stop kraak Amsterdamse recreatieboerderij  

VVD-ers Andrea van Langen en Marco Wiesehahn hebben Statenvragen gesteld aan het provincie bestuur over de kraak van boerderij Landgenoegen aan de Abcouderstraatweg in Amsterdam Zuid-Oost. De liberalen vinden het onbegrijpelijk dat krakers de ruimte krijgen, terwijl er juist zo snel mogelijk ondernemers hun plek moeten vinden. “Dit is echt niet goed voor de toekomst van natuurgebied De Hoge Dijk”, menen Van Langen en Wiesehahn.

Het West-Friese Statenlid Van Langen is resoluut: “Als je weet dat de beheerders van dit groengebied de boerderij hebben moeten verlaten omdat het pand is afgekeurd voor gebruik, dan is het natuurlijk niet te verkopen krakers hier ongemoeid te laten zitten. Er moeten ondernemers komen in dat pand die dit gebied verder helpen, geen krakers!”.

Ook VVD vice-fractievoorzitter Wiesehahn, tevens woordvoerder recreatie voor de liberalen, maakt zich zorgen. “Kraken is bij wet verboden. Daar hebben wij ons als partij jarenlang hard voor gemaakt. Dan is het ook zaak dat we die wet handhaven. Wat de VVD betreft grijpen de provincie en gemeente Amsterdam als eigenaren van de boerderij en politie dan ook snel in. Juist om een kansrijke toekomst voor het hele gebied veilig te stellen en achteruitgang van de kwaliteit van dit gebied te voorkomen”.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedintumblrmailby feather